Sukututkimusrekisterin tietosuojaseloste Huotarien sukuseura ry >>

Jäsenrekisterin Tietosuojaseloste Huotarien Sukuseura >>

 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

 

 

 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

 

 

www.finlex.fi
Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.

 

www.tietosuoja.fi
Huomioithan, että nykyisten verkkosivujemme sisältö perustuu pääosin henkilötietolakiin (523/99). Toukokuun 25. päivästä alkaen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 


 

http://www.kotiseutuliitto.fi/tietopankki/jarjestoosaaminen/jasenrekisteri-rekisteriseloste

 

www.kotiseutuliitto.fi
Päivitetty 10.1.2018. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen on pidettävä jäsenistään luetteloa, joka on henkilörekisteri. Rekisterinpitäjän on puolestaan henkilötietolain mukaan laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/sshy/kaytannesaannot.pdf

 

 

http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfqEGkcR/Sukututkimus_henkilotietolain_mukaan.pdf

 

www.tietosuoja.fi
yhteystiedot. Lain esitöiden mukaan yksilöintitiedoilla tarkoitetaan nimeä, syntymäaikaa ja -paikkaa, vihkimis-aikaa, kuolinaikaa ja -paikkaa sekä arvoa ja ammattia.

 

 

 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html

 

 

 

 

 

www.tietosuoja.fi
asetuksen myötä organisaatioiden tulee laatia kirjallinen kuvaus niiden toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Tätä kuvausta kutsutaan selosteeksi käsittelytoiasetuksen myötä organisaatioiden tulee laatia kirjallinen kuvaus niiden toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä.

 


 


 

 

www.sukuhistoria.fi

 

Käytännesäännöt ohjeistukseksi Henkilötietolaki antaa mahdollisuuden laatia toimialakohtaisia ohjeistuksia sen soveltamisesta. Sukututkimuksen